Υπολογισμός Ασφαλιστικών Εισφορών 2017

Συμπληρώστε την φόρμα και πατήστε Υπολογισμός Ασφαλιστικών Εισφορών για να υπολογιστούν και να εμφανιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώνεται από το 2017.

Για αγρότες: Χρησιμοποιήστε τον Υπολογισμό Ασφαλιστικών Εισφορών (ΕΦΚΑ) Αγροτών

Φόρμα online υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών

Πως υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές

Από 1/1/2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών, επιτηδευματιών, αγροτών για τα ταμεία όπως ο ΟΑΕΕ θα υπολογίζονται με βάση τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους.

Γενικός κανόνας υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών 2017

20% επί του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος του προηγούμενου έτους για σύνταξη.

6.95% υπέρ υγείας.

7% για επικουρική σύνταξη μόνο για όσους είναι ασφαλισμένοι για επικουρική σύνταξη.

4% για εφάπαξ μόνο για όσους είναι ασφαλισμένοι για εφάπαξ.

Εξαιρέσεις για πολύ χαμηλά εισοδήματα

Αν το μηνιαίο εισόδημα (ετήσιο εισόδημα / 12) είναι μικρότερο από το βασικό μισθό του άγαμου άνω των 25 ετών, τότε λαμβάνεται ως μηνιαίο εισόδημα ο βασικός μισθός του άγαμου άνω των 25 ετών.

Το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα με βάση θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνεται επιπλέον κατά 30% για τους ασφαλισμένους κάτω των 5 ετών και για τους αγρότες.

Εξαιρέσεις για πολύ υψηλά εισοδήματα

Αν το μηνιαίο εισόδημα (ετήσιο εισόδημα / 12) είναι μεγαλύτερο από το δεκαπλάσιο του βασικού μισθού του άγαμου άνω των 25 ετών, τότε λαμβάνεται ως μηνιαίο εισόδημα το δεκαπλάσιο του βασικού μισθού του άγαμου άνω των 25 ετών.

Διευκολύνσεις για νέους ελεύθερους επαγγελματίες

Για τα πρώτα 2 έτη έκπτωση στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ σύνταξης και υπέρ υγείας 30%.

Για τα επόμενα 3 έτη έκπτωση 15% στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ σύνταξης και υπέρ υγείας.

Τα ποσά των εκπτώσεων παραμένουν ως οφειλές και θα εξοφληθούν στα επόμενα 15 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα οι εξόφληση τους θα γίνει στα 5 πρώτα έτη που το εισόδημα του προηγούμενου έτους θα είναι μεγαλύτερο από 18000€. Σε κάθε ένα από αυτά τα έτη θα εξοφλείται το 20% του ποσού της συνολικής έκπτωσης στις ασφαλιστικές εισφορές των 5 πρώτων ετών. Με πολύ υψηλά εισοδήματα.

Παραμένουν οι κρατήσεις όπως και σήμερα

10€/μήνα υπέρ ΟΑΕΔ

5€/μήνα υπέρ ΟΕΕ. (Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ έλαβαν ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ που δεν περιλαμβάνουν αυτή την εισφορά, ενώ στον ΟΑΕΕ την πλήρωναν)

Μοιραστείτε το στο Facebook (Υπολογισμός Ασφαλιστικών Εισφορών 2017)Μοιραστείτε το στο Google+ (Υπολογισμός Ασφαλιστικών Εισφορών 2017)Μοιραστείτε το στο Twitter (Υπολογισμός Ασφαλιστικών Εισφορών 2017)